Inflyttning

    Att tänka på vid inflyttning

  • Adressändra!
  • Teckna hemförsäkring!
  • Lämna in nätavtal privat hos Affärsverken!
  • Om du vill ha internetabonnemang, registrera dig på Karlskronaporten
  • Sätt upp hänglås på ditt tillhörande förråd så snart som möjligt!
  • Stora kartonger som ska slängas lämnas till återvinningsstation, soprummen är enbart dimensionerade för hushållssopor.

 

      Välkommen som hyresgäst! Hoppas du kommer att trivas med ditt boende!