Information vid boende

 • Allmänna utrymmen: Det måste finnas fri passage i alla allmänna utrymmena såsom i trapphus och utanför förråd. Blockera inte med barnvagnar, cyklar och diverse saker i dessa utrymmen.
 • Andrahandsuthyrning: För att hyra ut lägenheten i andra hand krävs hyresvärdens godkännande.
 • Balkong: Balkong ska hållas fri från is och snö. Balkonglådor hängs på insidan av räcket för säkerheten.
 • Brandvarnare: Hyresgästen ansvarar för skötseln av brandvarnare som finns i lägenheten.
 • Husdjur: Skada i lägenheten som åsamkas av husdjur ersätts av hyresgästen. Kattsand får absolut inte slängas i toaletten.
 • Ljud: Ljudnivån ska hållas så att inte grannarna störs av den. Visa varandra hänsyn!
 • Nycklar: Borttappade nycklar ersätter hyresgästen med kostnaden för cylinderbyte och nya nycklar.
 • Ohyra: Vid upptäckt av ohyra, meddela hyresvärden omedelbart!
 • Rökning: Rökning är inte tillåtet i allmänna utrymmen i huset.
 • Sopor: Soporna ska källsorteras enligt hyresvärdens och kommunens direktiv.
 • Sotning: Lägenheten ska hållas tillgänglig för sotning och rensning av kanaler.
 • Städning: Använd milda och rätt anpassade rengöringsmedel vid städning!
 • Målning: Hyresvärden bekostar målning med jämna intervall. Om hyresgästen själv önskar måla, rådgör med hyresvärden innan arbetet påbörjas! Onormalt slitage, t.ex. fläckar, på väggar bekostas av hyresgästen med målning vid avflyttning.
 • Tvättstuga: Regler för användande av tvättstuga finns uppsatt på eller vid dörren. Städa alltid efter dig för allas trevnad!
 • Ventilation: Stäng inte och sätt inte för till- och frånluftsventiler! Ventilationen kommer då inte att fungera riktigt.

Vårda din lägenhet väl och gör allt för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten!