GDPR

Den nya lagen GDPR träder i kraft den 25 maj 2018.
Detta innebär striktare regler i hur vi behandlar dina personuppgifter.
För mer information om detta hänvisar vi till:

Fastighetsägarna

Datainspektionen