Information vid boende

 • Allmänna utrymmen: Det måste finnas fri passage i alla allmänna utrymmena såsom i trapphus och utanför förråd. Blockera inte med barnvagnar, cyklar och diverse saker i dessa utrymmen.
 • Andrahandsuthyrning: För att hyra ut lägenheten i andra hand krävs hyresvärdens godkännande.
 • Balkong: Balkong ska hållas fri från is och snö. Balkonglådor hängs på insidan av räcket för säkerheten.
 • Brandvarnare: Hyresgästen ansvarar för skötseln av brandvarnare som finns i lägenheten.
 • Husdjur: Skada i lägenheten som åsamkas av husdjur ersätts av hyresgästen. Kattsand får absolut inte slängas i toaletten.
 • Ljud: Ljudnivån ska hållas så att inte grannarna störs av den. Visa varandra hänsyn!
 • Nycklar: Borttappade nycklar ersätter hyresgästen med kostnaden för cylinderbyte och nya nycklar.
 • Ohyra: Vid upptäckt av ohyra, meddela hyresvärden omedelbart!
 • Rökning: Rökning är inte tillåtet i allmänna utrymmen i huset.
 • Sopor: Soporna ska källsorteras enligt hyresvärdens och kommunens direktiv.
 • Sotning: Lägenheten ska hållas tillgänglig för sotning och rensning av kanaler.
 • Städning: Använd milda och rätt anpassade rengöringsmedel vid städning!
 • Tapeter: Hyresvärden bekostar nya tapeter med jämna intervall. Om hyresgästen själv önskar tapetsera, rådgör med hyresvärden innan arbetet påbörjas! Onormalt slitage, t.ex. fläckar, på tapet bekostas av hyresgästen med hel eller delvis omtapetsering vid avflyttning.
 • Tvättstuga: Regler för användande av tvättstuga finns uppsatt på eller vid dörren. Städa alltid efter dig för allas trevnad!
 • Ventilation: Stäng inte och sätt inte för till- och frånluftsventiler! Ventilationen kommer då inte att fungera riktigt.

Vårda din lägenhet väl och gör allt för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten!